Bezoeck aan de Cruydthoeck

Gepubliceerd op 10 juni 2024 om 14:22

Afgelopen week was ik op bezoek bij de Cruydthoeck. De Cruydthoeck is een kwekerij en leverancier van inheemse zaden en zadenmengsels in Nijeberkoop. Ik heb in de afgelopen jaren al heel wat zadenzakjes van de Cruydthoeck uitgestrooid, maar was nog nooit op de kwekerij geweest. Het is mooi om te zien hoe zij daar werken aan het behoud van de Nederlandse natuur en biodiversiteit én tegelijkertijd een bedrijf hebben dat volop in ontwikkeling is.  

 

Over de Cruydthoeck

De missie van de Cruydthoeck is om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel door middel van het verspreiden van kennis én van zaden. Eén blik op hun website en je ziet dat ze helemaal in lijn met deze missie werken, het is een site boordevol informatie over inheemse zaden, zadenmengsels en hoe je deze het beste toe kan passen. En ze verkopen zaden... veel zaden. 

 

Inheemse planten

De Cruydthoeck heeft tot doel om de biodiversiteit in Nederland te herstellen door het kweken en verspreiden van zaden van inheemse planten. Waarom alleen inheemse planten? Het blijkt dat inheemse planten (planten die van oorsprong uit deze regio komen) het beste in staat zijn om te dienen als voedsel- en waardplant voor de inheemse insectensoorten. Gekweekte tuinplanten worden ook wel bezocht door insecten, maar dat zijn dan vaak de algemenere soorten, zoals de honingbij. Naast de honingbij en limonadewesp zijn er alleen nog heel veel andere soorten, die soms helemaal afhankelijk zijn van een bepaalde inheemse plant. En die soorten hebben het tegenwoordig zwaar, sommige staan zelfs op uitsterven. Dat komt omdat er steeds minder natuur is waar deze inheemse planten kunnen groeien. Door juist veel inheemse planten te zaaien, helpen we dus de biodiversiteit

 

Zaden in het wild oogsten

De Cruydthoeck verzamelt de zaden in de Nederlandse natuur, daarvoor struinen ze het hele land af. Vervolgens vermeerderen ze de zaden door ze uit te zaaien, te laten bloeien en zaad te zetten  en vervolgens deze zaden weer te oogsten. In tegenstelling tot 'gewone' zadenkwekers selecteren ze niet bewust op de eigenschappen van de plant, juist om de natuurlijke diversiteit (in bloemkleur, bloeitijd, grootte etc.) die er in  de natuur binnen een soort bestaan te behouden. 

Op de foto hiernaast zie je voor verschillende soorten die bloeien of al in zaad staan. De tractor is bezig om opgekweekte plantjes uit zaad uit te planten (wat overigens in rechte rijen op basis van GPS gebeurt).   

De kweekvelden van de Cruydthoeck

Gekweekte zaden: van oogst tot verwerking

Wanneer de opgekweekte soorten in bloei hebben gestaan en het zaad gerijpt is, worden de zaden geoogst. Maar... iedere soort is anders dus voor iedere soort wordt ook weer een andere oogstmethode gebruikt, soms zijn hier speciale machines voor ontwikkeld. Zoals de pluizenzuiger, een volledig omgebouwde tractor die pluizige zaden opzuigt. Andere zaden worden weer met de plant als geheel geoogst, waarna deze planten en zaden zo snel mogelijk gedroogd moeten worden (tegen bijv schimmels) en opgeslagen tot de zaden weer van het kaf gescheiden gaan worden. 

Kaf van het koren (of andere zaden)

In een laatste fase worden de zaden in een speciale ruimte nog een keer geschoond, en ook dit vindt voor iedere soort (het zijn er honderden!) weer op een andere manier plaats. Zo wordt er voor sommige soorten met de hand geselecteerd, andere gaan weer over een grote rolband waar de zaadjes vanaf rollen en de plantenresten niet, er wordt gewerkt met zeven in allerlei maten én er staan verschillende apparaten waar met behulp van lucht het kaf van het koren wordt gescheiden. Wow.... wat een vakwerk om uiteindelijk tot de zakjes met zaad te komen die wij dan weer uitstrooien! 

 

Zaadkluis

Uiteindelijk belanden alle zaden in mooie katoenen zakken in de zaadkluis, waar ze op een constante temperatuur en luchtvochtigheid bewaard worden, om uiteindelijk.... weer bij elkaar gegooid te worden in verschillende mengsels met prachtige namen als 'Nectar onder het maaimes' en 'Meer wilde bijen in de tuin'. 

 

En dan is het aan ons de taak om deze zaden rijkelijk over het land te verspreiden en Nederland volop in bloei te zetten om onze biodiversiteit te ondersteunen. 

Aho!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.