Ontwikkeling van natuurlijke tuinen: van advies tot onderhoud

Advies natuurlijke tuin

GBNT verzorgt advies over ecologisch beheer en ecologische maatregelen voor uw tuin. Ik denk graag met mijn klanten mee over wat er mogelijk is gegeven de omstandigheden van de tuin en de wensen van de klant.

Voorbeelden van adviesvragen:

- advies met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden en snoeien in een natuurlijke tuin

- advies in het kader van hemelwaterafkoppeling richting bijvoorbeeld een wadi of hemelwater opvanginstallatie.

- advies met betrekking tot aanleg en onderhoud van stinzentuinen en bloemenweides

- beplantingsadvies

Ontwerp natuurlijke tuin

GBNT ontwerpt natuurlijke tuinen. In de ontwerpfase is het de kunst om de soms nog niet heel duidelijke ideeën, dromen en wensen van een tuineigenaar en de mogelijkheden die een tuin te bieden heeft met elkaar te verenigen. Het resultaat van een ontwerptraject is een ontwerptekening en vaak nog een aanvullende beschrijving, waar zowel klant als uitvoerder zich in kunnen vinden. Tegelijkertijd is de ontwerpfase ook een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen en een goede samenwerking op te starten.

Voor het ontwerptraject volgt Gerben een aantal stappen. Dat begint met het inventariseren van ideeën, dromen en wensen en het bespreken van het budget en de mogelijkheden. Ook het inmeten van de tuin en bepalen van de belangrijkste vaste elementen en eigenschappen van de tuin (zon, schaduw, wind, fijne plekjes, looplijnen) horen bij deze fase.

Vervolgens verwerkt Gerben al deze informatie tot een plattegrond en één of enkele ontwerpschetsen. Na enkele keukentafelgesprekken ligt er vervolgens een definitief ontwerp (in 2D) met beschrijving van de belangrijkste elementen.

Gerben hecht veel waarde aan een goede samenwerking en heldere communicatie. De basis hiervoor wordt vaak al tijdens het ontwerptraject gelegd. Een fijne basis voor het aanlegtraject, want ook dan nog moeten er veel keuzes gemaakt worden en is er nog ruimte voor aanpassingen in het ontwerp.

Aanleg natuurlijke tuin

GBNT verzorgt graag de aanleg van uw tuin of landschap. Vaak begint dit met het verwijderen van oude materialen en het grotere grondwerk: het is even chaos in de tuin. Vervolgens volgt de opbouwfase; het aanleggen van bestrating, de bodemverbetering en het opbouwen van de benodigde elementen. Uiteindelijk, als kers op de taart, wordt de beplanting aangeplant. En dan… groeien maar!

Bij de aanleg is er speciale aandacht voor duurzaam materiaalgebruik door het zo veel mogelijk werken met een gesloten grondbalans, hergebruik van materialen, het gebruik van natuurlijke materialen en het gebruik van duurzame beplanting.

Tijdens de aanleg staat communicatie en samenwerking hoog op het lijstje. Allereerst om alle praktische zaken goed geregeld te krijgen. Daarnaast blijkt vaak dat tijdens de aanleg voor de tuineigenaar pas echt duidelijk wordt hoe alles eruit komt te zien en zich tot elkaar verhoudt. In goed overleg kan er altijd worden gekeken of er ruimte is om het ontwerp op details en maatvoering tijdens de aanleg aan te passen.

Gerben werkt graag samen met andere hoveniers of specialisten, zeker als zij eveneens duurzaam werken én er een fijne klik is.

Ook voor de tuineigenaar zelf is er ruimte om mee te werken. Het zorgt voor een sterke connectie met de tuin, is leuk en gezond om te doen en kan ook de aanlegkosten wat terugdringen.  

Onderhoud natuurlijke tuin

GBNT draagt graag bij aan het onderhoud van uw natuurlijke tuin. Hierbij kijk ik naar de ontwikkeling van de tuin op de lange termijn: hoe ontwikkelen de plantengemeenschappen zich? hoe kunnen we het ook voor de noodzakelijke dieren en insecten in de tuin naar de zin maken? welke spontane inheemse planten mogen blijven staan? is er ruimte voor rommelhoekjes? 

Natuurlijke tuin winterklaar maken? De meeste dode plantenresten laat ik staan, zodat insecten hierin kunnen overwinteren en volgend jaar weer vol energie in de tuin rond kunnen kruipen, vliegen en zoemen. 

Voorjaarsonderhoud van de natuurlijke tuin? Indien nodig verzorg ik een lekkere dosis bladcompost voor de noodzakelijke organische stof in de bodem. Essentieel voor het bodemleven en het welzijn van de planten. In het voorjaar - liefst zo laat mogelijk vanwege de insecten - verwijder ik de dode plantenresten.  

Onkruid in bestrating? GBNT zorgt voor stoepplantjesbeheer. De juiste blaans tussen het behouden van inheemse spontane planten en een fijne rustige opgeruimde tuin.