Ecologie en biodiversiteit

Ecologie gaat om de wisselwerking tussen organismen en hun omgeving. Als ecologisch hovenier streeft Gerben ernaar om de natuurlijke omgeving zo min mogelijk aan te tasten en deze indien mogelijk juist te versterken. Én de plek tegelijkertijd aantrekkelijk en uitnodigend te maken voor de mens.  

Het vergroten van de biodiversiteit in een tuin speelt hierin een belangrijke rol: door het creëren van verschillende biotopen wordt de tuin aantrekkelijk voor mensen, planten, dieren, vogels, insecten, reptielen en amfibieën, schimmels en micro-organismen. 

Inheemse beplanting, stinzentuinen, bloemenweides en stoepplantjes beheer 

Insecten staan aan de basis van de voedselpiramide en zijn van essentieel belang voor de biodiversiteit en het leven (ook in de tuin). Op enkele 'generalisten' na houden veel bijen, wespen, (zweef)vliegen en vlinders er specifieke behoeften op na, als het gaat om de planten waar zij afhankelijk van zijn. De meeste gecultiveerde sierplanten zijn voor deze insecten van beperkte waarde. Inheemse planten zijn daarentegen zeer belangrijk. Deze spelen dan ook een grote rol in de beplanting van nieuwe tuinen, in de vorm van bijvoorbeeld bloemenweides. 

Tijdens het onderhoud stimuleert Gerben graag de groei van specifieke spontaan opgekomen stoepplantjes door een uitgekiend stoepplantjesbeheer. 

inheemse planten, bloemenweide en stoepplantjes beheer

Natuurlijke (zwem)vijvers 

Water trekt allerlei vormen van leven aan en is daarmee van grote toegevoegde waarde in de tuin. In een natuurlijke vijver heerst een biologisch evenwicht door een uitgekiende beplanting. Dat betekent dat er geen kunstmatige filters of pompen nodig zijn. 

Een vijver hoeft niet groot te zijn: een teiltje met water en wat zuurstofplanten kan al kikkers, salamanders en insecten aantrekken die anders jouw tuin over zouden slaan. Ook vogels houden van het water om in te badderen.  

Als u de ruimte heeft, is een natuurlijke zwemvijver aan te raden. Kunt u zelf ook nog eens een duik nemen. 

Groene daken en gevels 

Heb je een kleine tuin en wil je meer groen? Denk dan ook aan het gebruik van je dak en gevel. Ikzelf had ooit twee flinke moestuinbakken op mijn schuurdakje. 

Groene daken met sedum (vetplanten) zijn helemaal in en ook verkrijgbaar in lichtgewicht varianten. Het is echter ook mogelijk om (als de constructie van het dak het aankan) andere beplanting zoals voorjaarsbollen te planten. 

Door de blootstelling aan wind en zon, kunnen op daken interessante biotoopjes ontstaan waar insecten weer van kunnen profiteren. 

groen dak, sedumdak, gevelbeplanting, verticale tuin