Hemelwater afkoppelen

Met afkoppelen van hemelwater wordt gedoeld op het ontkoppelen regenwater dat gewoonlijk naar de riolering stroomt. Dit regenwater zorgt bij hevige regenval voor overbelasting van de riolering. Dit terwijl regenwater juist ook goed van pas komt in de tuin. Als het lukt om regenwater in de tuin op te vangen en daar vast te houden, hoeft er op droge momenten niet of minder gesproeid te worden. 

Er zijn verschillende oplossingen om regenwater op te vangen, bijvoorbeeld in een wadi (begroeid lager gelegen deel in de tuin), in een regenton, met infiltratiekratten of in een ondergrondse opslag. 

De aanleg of herinrichting van een tuin is vaak een mooi moment om ook het afkoppelen van hemelwater mee te nemen, aangezien er toch gegraven moet worden.